პროექტები

ქვემოთ ჩამოთვლილია პროექტები, რომლებიც ხორციელდება/განხორციელდა ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის მონაწილეობითა და პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით:

  1. მწვანე თბილისი – კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს ხელოვნების საშუალებით ცნობიერების ამაღლებას ეკოლოგიისა და მდგრადი განვითარების კუთხით. პროექტი ხორციელდება ასოციაცია MitOst e.V ალუმნების მიერ, ამავე ასოციაციისა და ორგანიზაციის ირის ჯგუფი მრავალფეროვნების მართვა მხარდაჭერით. (თებერვალი-აპრილი, 2014)
  2. ART Bridge – ფოტო ტური თბილისი-საარბრუკენი-ნანტი, საზოგადოებრივი კონფლიქტები და ბარიერები თბილისიდან ნანტამდე. პროექტში ჩართულები არიან ორგანიზაცია ირის ჯგუფი მრავალფეროვნების მართვა,   Augenblick (საარბრუკენი), Kouakilariv (ნანტი), GSSUA (თბილისი), პროექტმა გაიმარჯვა Nantes Creative Generations კონკურსში და მიიღო პრიზი 3000 ევროს ოდენობით. (იანვარი-სექტემბერი, 2014)
  3. კონფლიქტი, ოკუპაცია და ადამიანის უფლებები – 2 კვირიანი სატრენინგო კურსი სკოლის მოსწავლეებისათვის. პროექტი განხორციელდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კონფლიქტის ანალიზისა და მართვისა ინსტიტუტის მხარდაჭერით. (იანვარი-თებერვალი, 2014)
  4. მენტორინგი სტუდენტებისათვის – მენტორთა ტრენინგი ჩატარდა საქართველოს უნივერსიტეტის მხარდაჭერით.  (ივნისი, 2013)
  5. კავკასია, სამი ქვეყანა – ერთი ისტორია – მონაწილეებმა სომხეთიდან, ზერბაიჯანიდან და საქართველოდან შექმნეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმი კავკასიელი ახალგაზრდების ცხოვრების ყოველდღიურობის შესახებ. პროექტი განხორციელდა ასოციაციის  MitOst და ორგანიზაციის ირის ჯგუფი მრავალფეროვნების მართვა მხარდაჭერით. (იანვარი-მაისი, 2012)
  6. ასოციაცია MitOst-ის კავკასიელი ალუმნების ყოველწლიური შეხვედრა – ჩვენი გუნდი აქტიურად იყო ჩართული სამი შეხვედრის ორგანიზებაში. (2010-2012)
  7.  ART Days – ART ვორკშოპები დევნილი ბავშვებისათვის. დაფინანსდა  თეოდორ ჰოისის კოლეგიის მიერ. (მარტი-ოქტომბერი, 2011)  
  8. კულტურული ტურები კავკასიაში – ტურები მოეწყო საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. პროექტის დასასრულს საქართველოს უნივერსიტეტში   შემაჯამებელი გამოფენა გაიმართა. პროექტი დაფინანსდა ასოციაცია  MitOst e.Vმიერ. (მაისი-სექტემბერი, 2011)
  9. კონფლიქტის გავლენა სამოქალაქო საზოგადოებაზე – კვლევა დევნილთა პრობლემების შესახებ. პროექტის ფარგლებში მოეწყო კვლევის წარდგენა ფოტო გამოფენის, „ომის შვილები“, თანხლებით. პროექტი განხორციელდა  პროგრამის Getting Involved! ფარგლებში. (ივილსი-დეკემბერი, 2009)

 

Below mentioned projects are/were implemented in cooperation by initiating or partner organizations

1. Green Tbilisi – Raising awareness about ecological issues and importance of sustainability through ART. Initiative group of Green Tbilisi. Funding from MitOste.V(March-April 2014)

2. ART Bridge – Photo tour Tbilisi-Saarbrucken Nantes, discovering walls and conflicts in the societies in the triangle of twin cities. Partners: Iris Group Managing Diversity, Augenblick, Kouakilariv Nantes, GSSUA, Nantes Creative Generations Winning project, Nantes city hall extra funding (May-September2014)

3. Conflict, Occupation and Human rights: 2-week training cycle for high school students from Tbilisi. The project has been implemented in cooperation with Institute for conflict analysis and management and was fully supported by center with in kind contribution. The project was pilot and the trainers worked voluntarily. (January-February 2014)

4. Mentoring for students – Training for mentors in cooperation with the University of Georgia, training was funded by university of Georgia by in kind contribution. (June 2013)

5. Caucasus Three countries one story – participants from Armenia, Azerbaijan and Georgia created a short movie about how similar living habits are in Caucasus. Project supported by MitOst association in cooperation with Iris Group Managing Diversity (January-May 2012)

6. Annual alumni meeting of Caucasus – Our team in cooperation with MitOste.V, alumni groups of Caucasus and Iris Group Managing Diversity has organized 3 alumni meetings in Tbilisi since 2010.

7. ART Days – ART workshops for internally displaced children, organizing ART corner in Tserovani public school #3. Funded through Theodor HeussKolleg(March-September 2011)

8. Cultural tours around Caucasus – Cycle of tours in Armenia, Azerbaijan and Georgia, raising awareness about cultural issues of the region, organized photo exhibition “Meet Caucasus” in Tbilisi. Funding from MitOste.V(June-October 2011)

9. Conflict Influence on Civil Society: research on the local problems in IDP settlements, moving photo exhibition: War children. Funded through the program “Getting Involved! (August-December 2009)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s